Kaip maksimaliai išnaudoti laiką, kurį skiriate kandidatams

Pokalbis dėl darbo – tai pretendento ir pokalbio vedėjo susitikimas, kurio metu siekiama įvertinti, ar pretendentas gali dirbti. Darbo pokalbio metu labai svarbu, kad tiek pokalbio dalyvis, tiek pokalbį vedantis asmuo sugebėtų bendrauti tarpusavyje. Tikėtina, kad pokalbio metu pranašumą turės tas kandidatas į darbą, kuris geba veiksmingai perteikti savo mintis ir idėjas. Taigi prieš pradedant įdarbinimo procedūrą labai svarbu įvertinti kandidato bendravimo įgūdžius. Vienas iš būdų šiems įgūdžiams įvertinti yra elgesio atsakymai. Elgesio atsakymai – tai atsakymai, kuriuos kandidatas pateikia remdamasis ankstesne informacija apie darbdavį ir (arba) darbo pasiūlymą. Tokie atsakymai laikomi elgesio atsakymais, kai jie tiksliai atspindi kandidato mąstymo procesą.

Dauguma darbo pokalbio klausimų yra skirti kandidato tinkamumui darbui įvertinti. Darbo pokalbio klausimais vertinamas ne tik kandidato tinkamumas, bet ir bendravimo bei tarpasmeniniai įgūdžiai. Paprastai daugumoje darbo pokalbių ir įdarbinimo aplinkraščių pateikiamas standartinių klausimų sąrašas. Tačiau kai kuriais atvejais šie klausimai neturi prasmės arba juos galima pakeisti, kad būtų galima geriau įvertinti kandidato tinkamumą darbui.

Vykdydamas darbo pokalbius, pokalbio vedėjas taip pat turėtų paprašyti kandidato išsamiau papasakoti apie bet kokias neįprastas aplinkybes, susijusias su jo darbo patirtimi, išsilavinimu ir pasiekimais. Taip pat kandidatas turėtų pateikti informaciją apie tai, kaip šie veiksniai paveikė jo priimtus sprendimus. Tokie klausimai ir atsakymai padės apibūdinti kandidatą. Tai padės suprasti kandidato stipriąsias ir silpnąsias puses ir nustatyti, ar jis tinka jūsų įmonei.

  • Dalytis šiuo pranešimu